Fen Bilimleri Etik Komisyonu

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kuruluna bağlı çalışan Fen Bilimleri Etik Komisyonu ilan edilen tarihlerde toplanarak başvuruları değerlendirmektedir. Belirtilen başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar ilk Etik Kurul toplantı gündemine alınır. Gündeme alınan dosyalara, en yakın toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde yanıt verilir. Üniversite bünyesinde araştırma yapmak isteyen tüm araştırmacıların, aşağıda belirtilen bilimsel etik kurallarına uymaları şarttır.

 • Doğrudan bireylerden ya da kaynaklardan (insan, hayvan, bitki ve/veya yerküreden) anket, gözlem, deney, görüşme gibi bilimsel araştırma teknikleri ile toplanan veriler için Birincil Veri Formu doldurulmalıdır.
 • Başkası tarafından toplanmış mevcut verilerin analizi için İkincil Veri Formu doldurulmalıdır.
 • Süreç içerisinde amaç, alt amaçlar ve metodoloji değişmeksizin sadece başlık değişimi gerektiren işlemler için Başlık Değiştirme Formu doldurulmalıdır.
 • Birincil Veri Formu araştırmacı tarafından bizzat doldurulmalı, İkincil Veri Formu ve Başlık Değiştirme Formu tez/proje danışmanı tarafından doldurulmalıdır.
 • Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvurularında ilgili formun tüm maddeleri detaylı olarak doldurulmalıdır. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda istenen tüm dosyalar ıslak imzalı ve paraflı olarak taranmalıdır. Eksik formlar takip eden toplantıya alınmayacak, iade edilecektir.
 • Araştırmanın planlama aşamasında öngörülemeyen ancak uygulama sırasında gelişen etik açıdan sakıncalı bir durumda, araştırmacıların tekrar etik izin başvurusu yapma gerekliliği hususunda ilgili komisyona danışılmalıdır.
 • Araştırmaya katılan kişiler araştırmaya katılmaktan çalışma süresinde herhangi bir anda vazgeçebilme ve kişisel bilgilerinin kullanılmasını reddetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, katılımı reddeden kişilerden toplanan veriler çalışmaya dahil edilemez.
 • Katılımcıların hepsinin aydınlatılmış onam formu doldurması gerekmektedir. Eğer bu mümkün olmayacaksa, araştırmacıların bunu etik kurul başvuru formlarında geçerli nedenleri ile birlikte belirtmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcılar aydınlatılmış onam formunda araştırmanın amacı, veri toplama yöntemleri ve sonrasındaki bilgi yayımlama süresinde nasıl bir yol izleneceği konularında açık bir dille bilgilendirilmelidir. Katılımcılar kişisel bilgilerinin yayımlanmasını reddetme hakkına sahiptir. Deneylerde sıkça kullanılan yanıltma tekniği söz konusu ise, araştırmanın açık amacı mümkün olan en kısa sürede katılımcılara anlatılmalıdır.
 • Araştırma dahilinde katılımcılara teşvik verme söz konusu ise, verilen teşvikin kabul edilebilir sınırlar içinde olması gerekmektedir.
 • Katılımcılardan özel olarak izin alınmadığı sürece isimleri ya da kimliklerini ortaya çıkarabilecek bilgilerin yayımlanmaması ve ortaya çıkmaması için gerekenlerin yapılması araştırmacının sorumluluğudur.
 • Araştırmacıların katılımcılar ile herhangi bir çıkar çatışması olmaması gerekmektedir. Böyle bir durum öngörüldüğü takdirde, etik kurulu başvurusunda özellikle belirtilmeli ve katılımcıların bu çıkar çatışmasından en az düzeyde etkilenmesi hususunda gerekenin nasıl yapılacağı açıklanmalıdır.
 • Araştırmacılar ses ve görsel kayıtlar, ayrıca sosyal medya üzerinden toplanan veriler konusunda bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uymalıdır.
 • Reşit olmayan kişilerden (18 yaş ve altı) veri toplamak isteyen araştırmacılar vasilerinden (örneğin anne veya baba) izin almak zorundadırlar. Eğer veriler bir kuruma bağlı olan gayri reşit kişilerden toplanıyorsa, bu kurumdan da özel bir izin almak zorunludur.
 • Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu veri toplama dönemi tamamlanmış araştırmalar için başvuru kabul etmemektedir. Araştırmalara gerekli izin alınmadan başlanamaz. Bu, Üniversite’nin bir kuralı olup uyulmaması uygunsuz bir hareket olarak kabul edilecektir. Böyle durumlarda Üniversite yapılan çalışma ve çıkacak olan yayımlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Etik izinleri hiçbir zaman araştırma sonrasında verilemez. Etik izni alınmadan toplanan veriler kullanılamaz. Üniversite gerekli başvuruları zamanında yapıp gereken izinleri almayan araştırmacılar adına sorumluluk almaz.
 • Eğer çalışmanız insan, çevre ya da hayvan sağlığını etkileyebilecek bir etkinlik içermekteyse, lütfen başvurunuzu Sağlık Bilimleri Komisyonuna yapınız. Eğer araştırmanızın böyle bir etkisi olup olmadığından emin değilseniz, lütfen bağlı olduğunuz etik komisyona danışınız.
 • Etik izin başvurusu yapmak için başvuru sahiplerinin ilgili formu elektronik olarak doldurarak, [email protected]adresine göndermeleri gerekmektedir. Lütfen gerekli belgeleri başvuru formuna eklemeyi unutmayınız (ölçme araçları, aydınlatılmış onam formu, bilgilendirme formu gibi). Başvuru gönderilirken tüm belgeler imzalı ve paraflı tek bir PDF dosyası olarak birleştirilmelidir.
 • Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan onay almış ve verileri Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinden ya da dış kurumlardan elde edilecek olan çalışmalarda, veri toplama aşamasından önce Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin onayı gerekmektedir. YDÜ Mütevelli Heyeti onayı [email protected]adresine BAEK raporu ile başvuruda bulunularak alınabilir.
Son Başvuru Tarihi Toplantı Tarihleri
24 OCAK 2024 26 OCAK 2024
14 ŞUBAT 2024 16 ŞUBAT 2024
20 MART 2024 22 MART 2024
17 NİSAN 2024 19 NİSAN 2024
22 MAYIS 2024 24 MAYIS 2024
26 HAZİRAN 2024 28 HAZİRAN 2024