HAKKIMIZDA

Latince ethos (töre, gelenek, alışkanlık) kelimesinden türetilmiş “Etik”, TDK sözlüğünde “çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır. Araştırmalarda etik değerlerin varlık amacı, bilimsel çalışmaların niteliğini yükseltmek, araştırmacıların bireysel performans ve üretkenliğini artırmak, bilim alanındaki ilerlemenin sağlıklı zeminde yürütülmesini sağlamaktır.

Bilimsel etik evrensel bir kavramdır. Doğruyu bulmak için araştırma yaparken uluslararası kabul gören standartlara uygun bilimsel çalışma yöntemi izlenmesi şarttır. Bilimsel etiğin beş ilkesi toplumsal sorumluluk, özgürlük, dürüstlük, hesap verebilirlik ve açıklıktır. Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Etik Kurulu, bilimsel etiğin gerektirdiği beş ana prensibi kendine temel edinmiş ve araştırmacıları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmek adına işleyiş oluşturmuştur.

Bilimsel araştırma ve etik alanına dair her türlü görüş ve öneri için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.