Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

Yönerge 2019-09-06T08:20:47+00:00

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi’nde deney hayvanları ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, test, deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyal ile ilgili asgari etik standartları saptamak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmek üzere oluşturulan “Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (YDÜ-HADYEK)’nun kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulması ve bu Kurulun çalışma usul ve esasları, görevleri, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönerge

a) Deneysel olmayan tarımsal uygulamaları,

b) Deneysel olmayan klinik Veteriner Hekimliği uygulamalarını

c) Veteriner sağlık ürünlerine pazarlama yetkisi verilebilmesi için gereken klinik deneyleri,

ç) Kayıtlı veya onaylı hayvancılık işletmelerinin yapmakla yükümlü olduğu uygulamaları,

d) Birincil amacı bir hayvan kimliklendirilmesi olan uygulamaları, kapsamaz.

 

>>Yönergenin Tamamını Görüntülemek İçin Tıklayınız<<