Etik Kurulu Toplantıları ve Değerlendirme Süreci

Etik Kurulu Toplantıları ve Değerlendirme Süreci 2017-08-10T13:33:14+00:00

YDÜHADYEK toplantıları ayda bir kere yapılmaktadır. (Başvuruların sıklığına bağlı olarak gerektiğinde ara toplantılar da yaspılabilecektir.) Kurulumuza müracaat haftanın her günü yapılabilmektedir.

YDÜHADYEK, usulüne uygun olarak yapılan başvuruları kayıt altına alır ve yapılacak ilk toplantıda dosyaları incelenmek üzere raportörlere iletir.

Raportörler başvuru ile ilgili incelemelerini, gerekli gördüklerinde araştırmacılarla da görüşerek bir sonraki toplantıya kadar tamamlar.

Raportörlerin görüşünü hazırlamasından sonra ilk YDÜHADYEK toplantısında başvuru gündeme alınarak değerlendirilir ve başvuru hakkında kesin karar verilir.

Etik kurulumuzdan onay alıp Yakın Doğu Üniversitesi ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri yukarıdaki değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.