Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 2017-08-10T13:27:13+00:00

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
 2. İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır – 2 adet),
 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Veteriner Hekimler tarafından çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda zorunlu değildir).
 4. İlgili Başvuru Formunun online ortamda  da  hadyek@neu.edu.tr. adresine gönderilmesi
 5. a) Çiftlik hayvanları (sığır, at, koyun, keçi, deve, manda, eşek, geyik, tavuk, balık,deve kuşu,bıldırcın, vd) için çiftlik sahiplerinden,
  b) Köpek-kedi -egzotik hayvanlar üretim çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri için çiftlik sahiplerinden ve yetkili kurumdan.
  c) Sahipli kedi, köpek, kuş, yaban hayvanları, sürüngenler ve primatlarda tedavi amacı dışında yapılacak çalışmalar için hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  d) Tedavi amaçlı yapılan uygulamaların akademik yayın olarak değerlendirilmesi durumunda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  e) Her türlü hayvan için bildirimi zorunlu hayvan hastalık etkenleri  ile yapılacak (genetik ve çevre kontrolü çalışmaları hariç) çalışmalarda KKTC  Veteriner Dairesinden alınan izin belgesi,
 6. Yakın Doğu Üniversitesi personeli olmayanların, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi.
 7. Deney Hayvanı İsteme Formu (.docx)

> Araştırma Teslim Tutanağı