Fen Bilimleri Etik Komisyonu - Son Başvuru ve Toplantı Tarihleri
2021-22 Güz Dönemi BAEK toplantı tarihleri
Son Teslim Tarihleri Toplantı Tarihleri
20 Ekim 2021 - Çarşamba 22 Ekim 2021 - Cuma
03 Kasım 2021 - Çarşamba 05 Kasım 2021 - Cuma
17 Kasım 2021 - Çarşamba 19 Kasım 2021 - Cuma
01 Aralık 2021 - Çarşamba 03 Aralık 2021 - Cuma
15 Aralık 2021 - Çarşamba 17 Aralık 2021 - Cuma
29 Aralık 2021 - Çarşamba 31 Aralık 2021 - Cuma
12 Ocak 2022 - Çarşamba 14 Ocak 2022 - Cuma